KOKOREÇİN TARİHÇESİ

Uluslar arası ansiklopedi Wikipedia konuya bir yorum getirmekte: “Kokoreç sözcüğünün kökeni Yunanca kokorótsi sözcüğünden ziyade Arnavutça kokërroz ya da Ulahça kukuretsu sözcükleridir. Bu üç sözcük de “mısır koçanı” anlamına gelir. Kokoreç Türkçeye Yunancadan geçmiştir. Ömer Seyfettin Lokanta Esrarı adlı hikayesinde, Atinalı bir Rum’un lokantasında ilk kez kokoroç ile tanışmasını anlatır”
Kokoreç tarihçesi tam olarak bilinmemekle beraber 1960’lı yıllarda Yunanistan’da halkın çok severek tükettiği bumbar bağırsak ve içyağından oluşan lezzetli bir yiyecektir. Kokoreçin Türkiye’ye gelişi 1970’li yıllarda Yunanistan, İzmir’den başlayarak bütün Türkiye’ye yayılmış ve halkımızın vazgeçilmez yiyecekleri arasına girmiştir. Ülkemizde kimi zaman sokaklarda kimi zaman çok modern dükkanlarda satışa sunulan ve farklı damak lezzetine sahip insanlara hitap eden özel bir yiyecektir.